logo

Menu
‚Ėļ
‚Ėļ


CZ

AQUAPOND - pŇôijateln√© ceny, v√Ĺrazn√© slevy pŇôi n√°kupu nad 12500 Kńć. Stańć√≠ vloŇĺit zboŇĺ√≠ do koŇ°√≠ku a podle v√ĹŇ°ky n√°kupu se vypońć√≠ta vyŇ°ka slevy. ńĆ√≠m vńõtŇ°√≠ n√°kup, t√≠m vńõtŇ°√≠ sleva. Ceny dohodou! Informujte se na telefonn√≠m ńć√≠sle: 723 355 306, TeŇ°√≠me se na V√°s!

<<  3/10 >>

Chemoform chlorové tablety Mini 5 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné - chlorové tablety pro dezinfekci bazénové vody

Skladem

Chemoform chlorové tablety Mini 5 kg, tableta 20 g, rychlorozpustné - chlorové tablety pro dezinfekci bazénové vody

Popis

Pevn√© 20 g tablety s v√≠ce neŇĺ 50% aktivn√≠ho chl√≥ru. pH neutr√°ln√≠, stabilizovan√© pro vŇ°echny tvrdosti vody. Balen√≠ 5 kg. PŇôeńćtńõte si v√≠ce
Kód produktu: 911020500

V√Ĺhodn√© ceny

OvńõŇôeno z√°kazn√≠ky

Rychlé dodání

20 let√© zkuŇ°enosti

Vńõrnostn√≠ program


 • Chemoform chlorov√© tablety Mini 5 kg, tableta 20 g, rychlorozpustn√©

  • Rychlorozpustn√Ĺ chlorov√Ĺ pŇô√≠pravek vhodn√Ĺ pro chlorov√°n√≠, k likvidaci bakteri√≠ a zabraŇąuj√≠c√≠ tvorbńõ Ňôas.
  • Pevn√© tablety s v√≠ce neŇĺ 50% aktivn√≠ho chl√≥ru.
  • pH neutr√°ln√≠.
  • Stabilizovan√© pro vŇ°echny tvrdosti vody.

  N√°vod k pouŇĺit√≠

  PŇôed pouŇĺit√≠m je tŇôeba upravit pH baz√©nov√© vody na 7,1 - 7,4. Tablety je ide√°ln√≠ pouŇĺ√≠vat s pomoc√≠ d√°vkovańće pevn√Ĺch l√°tek. Tablety nikdy neh√°zejte pŇô√≠mo do baz√©nu - nebezpeńć√≠ vzniku b√≠l√Ĺch skvrn. Nikdy nem√≠chejte s jin√Ĺmi chemik√°liemi.


  Dávkování

  V z√°vislosti na velikosti baz√©nu d√°vkujeme 3 - 4 tablety na 10 m3 baz√©nov√© vody. K trval√©mu chlorov√°n√≠ kaŇĺd√Ĺch 6 - 8 dn√≠ 1 tabletu na 10 m3 baz√©nov√© vody. Je nutn√© pravidelnńõ kontrolovat hodnotu pH a chl√≥ru v baz√©nu.

  • Ide√°ln√≠ hodnota pH: 7,1 - 7,4.
  • Ide√°ln√≠ hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg / l.

  Balení obsahuje

  250 kusŇĮ tablet po 20 g.

 • Doprava a platba

  ZboŇĺ√≠ zas√≠l√°me pŇôepravn√≠mi sluŇĺbami Z√°silkovna ( 10000+ odbńõrn√Ĺch m√≠st v ńĆesk√© republice ) a FOFR. Osobn√≠ odbńõr je moŇĺn√Ĺ na naŇ°ich odbńõrn√Ĺch m√≠stech v Modletic√≠ch (Praha-v√Ĺchod) a Slatinńõ (Brno) na z√°kladńõ pŇôedem vytvoŇôen√© objedn√°vky.
  Doprava je ZDARMA pŇôi objedn√°vce zboŇĺ√≠ nad 5000 Kńć.
  Platbu mŇĮŇĺete realizovat dob√≠rkou, online platebn√≠ kartou, pŇôevodem na √ļńćet nebo pŇôes PayPal. PŇôi osobn√≠m vyzvednut√≠ je moŇĺn√° platba v hotovosti a platebn√≠ kartou.
  O term√≠nu dod√°n√≠ V√°m ochotnńõ porad√≠me na tel. ńć√≠sle +420 723 355 306.
  DetailnńõjŇ°√≠ informace o zpŇĮsobech dopravy naleznete v sekci Obchodn√≠ podm√≠nky.

Sdílejte tento produkt
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email 

 ¬© VŇ°echna pr√°va vyhrazena - www.aquapondcz.cz
Tvorba eshopu

Nastaven√≠ souborŇĮ cookies
Pro fungov√°n√≠ naŇ°√≠ webov√© str√°nky pouŇĺ√≠v√°me nezbytn√© cookies (essential cookies) umoŇĺŇąuj√≠c√≠ realizovat z√°kladn√≠ funkcionality webov√© str√°nky. Tyto cookies mŇĮŇĺete zak√°zat zmńõnou nastaven√≠ VaŇ°eho internetov√©ho prohl√≠Ňĺeńće, coŇĺ vŇ°ak mŇĮŇĺe ovlivnit fungov√°n√≠ webov√© str√°nky. R√°di bychom tak√© vyuŇĺ√≠vali dobrovoln√Ĺch cookies (non-essential), kter√© n√°m pomohou zlepŇ°it fungov√°n√≠ naŇ°√≠ webov√© str√°nky. Pro jejich povolen√≠ pros√≠m odkliknńõte souhlas.
Ochrana osobn√≠ch √ļdajŇĮ  |  Informace o cookies
Souhlas√≠m PŇôizpŇĮsobit Odm√≠tnout
<Zpńõt
Podrobné nastavení cookies
Soubory cookie pouŇĺ√≠v√°me k zajiŇ°tńõn√≠ z√°kladn√≠ch funkc√≠ str√°nky a ke zlepŇ°en√≠ vaŇ°eho uŇĺivatelsk√©ho z√°Ňĺitku. SvŇĮj souhlas pro kaŇĺdou kategorii mŇĮŇĺete kdykoli zmńõnit.
<Nezbytné cookies
 
Technick√© soubory cookies jsou nezbytn√© pro spr√°vn√© fungov√°n√≠ naŇ°√≠ webov√© str√°nky. Ty se vyuŇĺ√≠vaj√≠ zejm√©na k uchov√°v√°n√≠ VaŇ°ich produktŇĮ v koŇ°√≠ku, zobrazov√°n√≠ obl√≠ben√Ĺch v√ĹrobkŇĮ, nastaven√≠ VaŇ°ich preferenc√≠ a n√°kupn√≠ho procesu. Pro vyuŇĺ√≠v√°n√≠ technick√Ĺch cookies nepoŇĺadujeme V√°Ň° souhlas, ale zpracov√°v√°me je na z√°kladńõ naŇ°eho opr√°vnńõn√©ho z√°jmu. V√°Ň° prohl√≠Ňĺeńć mŇĮŇĺete nastavit tak, aby blokoval nebo V√°s upozorŇąoval na takov√© soubory. V takov√©m pŇô√≠padńõ vŇ°ak nemus√≠ nńõkter√© ńć√°sti naŇ°√≠ webov√© str√°nky spr√°vnńõ fungovat.
<Analytické cookies
 
Analytick√© cookies n√°m umoŇĺŇąuj√≠ mńõŇôen√≠ v√Ĺkonu a pońćet n√°vŇ°tńõv naŇ°√≠ webov√© str√°nky.
<Marketingové cookies
 
Marketingov√© cookies jsou vyuŇĺ√≠v√°ny reklamn√≠mi a soci√°ln√≠mi s√≠tńõmi pro pŇôizpŇĮsoben√≠ zobrazovan√Ĺch reklam tak, aby pro v√°s byly co nejzaj√≠mavńõjŇ°√≠.
Povolit vŇ°echny Povolit zvolen√© Odm√≠tnout
UloŇĺit Odm√≠tnout