logo

Menu


AQUAPOND - přijatelné ceny, výrazné slevy při nákupu nad 12500 Kč. Stačí vložit zboží do košíku a podle výšky nákupu se vypočíta vyška slevy. Čím větší nákup, tím větší sleva. Ceny dohodou! Informujte se na telefonním čísle: 723 355 306, Tešíme se na Vás!


OASE Jezírková technika 2023/2024

Jarní údržba a spuštění jezírka

Co všechno je dobré zkontrolovat před samotným spuštěním jezírka?

1. Možné odstranění vodního kamene z povrchu fólie v koupací zóně

Kvůli tvrdosti dopouštěné vody se na povrchu fólie v koupací zóně (stěny ale hlavně na dně) časem (1-2 -3 roky) vytvoří velmi těžko odstranitelná vrstva vodního kamene, která nemusí znamenat jen estetický problém, ale tento povrch vodního kamene ztěžuje údržbu a odstranění povlaku řas při průběžném čištění.

Jak odstranit vodní kámen z povrchu fólie?

Máme tři možnosti jak bojovat proti vodnímu kameni:

a, zabránění vytvoření povlaku vodního kamene

b, odstranění vodního kamene

c, kombinace předešlých dvou

 

a, Prevence proti vytvoření povlaku vodního kamene spočívá v první řadě v uskutečnění rozboru vody i na tvrdost. V závislosti na zjištěné hodnoty doporučujeme upravit vodu magnetem (v praxi se osvědčil) nebo použít, s cílem dosáhnout lepší výsledek, zařízení na změkčení vody, které zcela odstraní tvrdost z vody, které by mohlo být použito i pro domácnost. Jako prevenci je možno použít i dešťovou vodu na dopouštění, která ale musí být odkalená od prachu. V praxi se zachycuje cisternami a v případě potřeby se dopouští do jezírka.

b, Odstranění vytvořeného povlaku vodního kamene můžeme uskutečnit pouze po úplném vypuštění vody. Z hlediska vodních rostlin právě jarní období je pro tento úkon nejideálnější. Pro odstranění použijeme kyselinu chlorovodíkovou. Je možné ji sehnat pod obchodním názvem Decalcit Super.

Při čištění potřebujeme vysokotlaký čistič, ponorné čerpadlo a ochranný oděv. Po vyčištění tímto přípravkem je fólie jako nová. Při vysoké hladině spodní vody je třeba současně s odčerpáváním jezerní vody odčerpávat i spodní vodu pomocí dalšího ponorného čerpadla. Toto čerpadlo se umístí do trubice vedle jezírka, která je napojena na drenážní systém jezírka. Odčerpávání spodní vody musí trvat tak dlouho, dokud se nenapustí voda do jezírka.

Této problematice se blíže věnujeme článku ZDE.


2. Uvedení biologického filtračního systému do provozu, sledování činnosti

Kdy bychom měli uvést biologický filtrační systém do provozu?

Biol. filtrační systém by měl být uveden do provozu koncem zimy (zač. března) jakmile začnou teploty v jarním období stoupat. Spouštění systému bychom neměli odsunout na měsíc květen. Doporučujeme spuštění uskutečnit do poloviny dubna max. konce dubna.

Proč je důležité včasné spouštění systému?

O čistotu vody v jezírku se starají užitečné kultury bakterií, které odebírají živiny před řasami. Ty se začnou vytvářet pouze když teplota stoupne nad 5 -10 ° C a když začne proudit voda přes biologický filtr. Čím později uvedeme filtrační systém do provozu, tím více řas se může ve vodě vytvořit (řasy za začnou intenzivněji množit při teplotách vody nad 10 ° C).

Jak postupovat při spuštění filtrace jezírka?

Postup spuštění filtrace jezírka je u každého zařízení individuální avšak hlavní úkony při spuštění biologické filtrace jsou stejné:

a, dopouštění vody - optimální hladina, dostatek vody na jarní vysávání

b, kontrola technického stavu čerpadel, sacího koše čerpadel, ventilů

c, namontování čerpadel a ventilů do šachty

d, odvzdušnění čerpadel zavodněním potrubí přes odvzdušňovací otvory (při okraji jezírka)

e, Nastavení chodu čerpadel na časovém spínači

 

Čerpadlo na biologickou filtraci (čerpadlo č.1) musí být v provozu 24 hodin denně. Skimmerové čerpadlo (čerpadlo č.2) by mělo být v provozu alespoň 6-10 hodin denně.

 

3. Vysání jezírka. Vyčištění stěn a kamenů, výsledky čištění dna koupací zóny i břehových zón od nečistot, které se během zimy nahromadily.

Jak často třeba vysát jezírko během roku?

Vaše jezírko je živým organismem s biologickou filtrací, která je doplněna mechanickým filtrem (bubnový nebo tlakový filtr). Nemáme možnost - jako u chemicky ošetřovaných bazénů -aplikovat na nastavení pH vody kyselinu sírovou, pro nastavení obsahu chloru chlorové tablety nebo tekutý chlór, vločkovat řasy chemickým vločkovačem, týdně zabíjet řasy algicidem.

Intenzita vysávání koupacího jezírka závisí hlavně od:

- správného chodu čerpadel

- od kvality dopouštěné vody (viz odstavec rozbor a úprava dopouštěné vody) - od obsahu živin z dopouštění

- od činnosti a kondice bakteriálních kultur a optimalizace jejich životních podmínek v jezírku

- od stupně rozvoje řas a stupně aktivního potlačení rozvoje řas (snížení obsahu živin v jezírku mech. filtrací, biol. vločkováním, vázáním živin; ničení řas v případě přemnožení ....)

- od pravidelnosti a důkladnosti údržby

- od nároků na čistotu prostředí v jezírku

V závislosti na těchto faktorech se potřeba vysávání jezírka pohybuje v rozmezí cca 7 až 30 dní. Způsoby jak prodloužit intervaly vysávání - optimalizovat vytváření se řas - budeme podrobněji popisovat v samostatném příspěvku - Optimalizace obsahu živin - tvorby řas v jezírku.

Jaké čisticí pomůcky by neměly chybět při údržbě?

Před údržbou - vysáváním bychom měli zkontrolovat kompletnost a funkčnost čistících pomůcek.

- nastavitelná teleskopická tyč-plovoucí modrá hadice k vysávání DN 38, DN 50

- hadicový trn, skimmerový talíř pro připojení hadice k sací trysce

- podběrák hluboký (připojitelný k teleskopické tyči)

- sací hlava na vysávání (připojitelná k teleskopické tyči)

- kartáč na čištění stěn (připojitelný k teleskopické tyči)

- spojlerkefa na čištění stěn koupací zóny (připojitelná k teleskopické tyči)

- drátěný kartáč na odstranění vodního kamene (připojitelný k teleskopické tyči)

- trychtýř k vysávání štěrkových zón - pouze pokud jsou rostlinné zóny

- náhradní košík pro skimmer

- náhradní košík pro čerpadlo

- funkčnost čistícího robota, kvalita filtračního vaku

Všechny potřebné čisticí pomůcky najdete na našem E-shopu.

 

4. Výměna absorpčních kamenů ve filtrech, výměna UV žárovky v UV lampách, výměna filtračního substrátu v tlakovém filtru - pokud nim je jezírko vybaveno.

Proč je důležitá výměna absorpčních kamenů ve filtrech?

Absorpční kameny Phossless vážou z vody fosforečnany - hlavní živiny pro tvorbu řas v jezírkách. Absorpční schopnost si zachovají cca 6 měsíců, čili 1 sezónu jsou vhodné k použití.

Proč je důležitá výměna UV žárovky v UV lampách?

Životnost UV žárovky je omezena (daná výrobcem) a proto postupně ztrácí účinnost. Z důvodu spolehlivého zabíjení řas a zajištění čirosti vody doporučujeme výměnu těchto žárovek provést každý rok.

Proč je důležitá výměna filtračního substrátu v tlakovém filtru?

Filtrační substrát v tlakovém filtru zachycuje volné živiny z vody (hlavně fosfor) a mechanické nečistoty. Každoroční výměnou substrátu v tlakovém filtru se obnoví jímací schopnost pro živiny a snižuje se obsah živin pro tvorbu řas. Při nevyměnění filtračního substrátu v tlakovém filtru hrozí uvolnění se zachycených živin (z předchozího roku) zpět do jezírka a zvýšená tvorba řas.

Před zahájením sezóny, (v případě silného výskytu vodního kamene i během sezóny) doporučujeme odvápnění komponentů filtračního systému jezírka (síta bubnového filtru, ochranné sklo UV lampy ...) Decalcitem. Návod k odstranění vodního kamene z jezírkové technologie naleznete ZDE.


5. Rozbor a úprava dopouštěné vody

Proč je důležitý rozbor a kvalita dopouštěné vody?

Kvalita dopouštěné vody významně ovlivňuje výskyt řas. Proto není jedno jakou vodu používáme. (Podobně jako u aut po natankování benzínu do naftového motoru, dochází k poruše činnosti).

Které ukazatele kvality vody mají vliv na biologickou filtraci a na tvorbu řas?

Ukazatele kvality vody které buď přímo podporují tvorbu řas nebo blokují činnost užitečných bakterií (které odebírají živiny před řasami) jsou následující:

 

- tvrdost vody udávána v mmol / l, nebo v ° DH (celková tvrdost podle německé stupnice tvrdosti)

- sírany SO4, mg / l

- dusitany NO2, mg / l-organické fosforečnany = hodnota organických fosforečnanů se získává z rozdílu hodnot celkových fosforečnanů a anorganických fosforečnanů

- celkové fosforečnany -určené s přesností na 3 desetinná místa v mg / l

- anorganické fosforečnany (orthofosforečnanu) -určené s přesností na 3 desetinná místa v mg / l

 

6. Optimalizace obsahu živin - tvorby řas v jezírku a optimalizace činnosti biologické filtrace.

Čistou vodu v jezírku s omezenou tvorbou řas dosáhneme tehdy, když se sníží obsah živin (zejména fosforečnanů) pro tvorbu řas. Snížení obsahu živin v jezírku víme dosáhnout 3 způsoby:

a, zabráníme tomu aby se nežádoucí živiny dostaly do jezerní vody jako např:

- rozborem dopouštěné vody a následně přijmeme opatření ke snížení jejího obsahu

- zabráněním toho, aby se přes okraj jezírka dostala voda po dešti do jezírka

- opatrně hnojit trávník v blízkosti jezírka atd ...

- použijeme v jezírku materiály které neuvolňují do vody živiny

 

b, zachytíme, fixujeme živiny v jezírku

- např. v jarním období do 15 ° C vody můžeme použít hašené vápno na fixaci fosforečnanů, vznikne těžce rozpustný fosforečnan vápenatý,

- v praxi se osvědčilo použití vločkovače WM Heinz

- při napouštění jezírka vodou můžeme použít síran hlinitý, vznikne nerozpustný vysrážený fosforečnan hlinitý

- biologickým vločkováním vločkovačem Oase Pondclear = se vytvoří filtry zachytitelné vločky, které na sebe vážou živiny, odstraněním vloček snížíme obsah živin.

c, optimalizací životních podmínek bakterií ve filtrační zóně jezírka. Znamená to vylepšení činnosti bakterií ve filtrační zóně jezírka a tím se zvýší fixace fosforečnanů bakteriemi. Nad teplotou vody 15 ° C se začínají ve filtrační zóně intenzivně množit bakterie, které z vody vážou fosforečnany. K tomu, aby se intenzita množení bakterií nezpomalila, ale stále rovnoměrně probíhala během celé sezóny je potřebný přísun potřebných živin pro rozvoj bakterií.

- proto se doporučuje tzv. přihnojování jezírek pomalu rozpustným dusíkatým hnojivem.

- dále to je např. odstranění inhibičních látek z vody nebo vlivů, které blokují rozvoj bakterií ve filtrační zóně

 

7. Péče o vodní rostliny, dosazení, proředení

Vodní rostliny je třeba vyčistit od odumřelých rostlinných částí. Hustota rostlin by měla být taková, aby se dalo mezi rostlinami zvonem na vysávání vysát. Na jaře je ideální období na dosazení vodních rostlin. Nejlépe se daří těmto druhům:

Vyšší vodní rostliny: Phragmithes communis, Typha laxmanii, Scirpus lacustris, Scirpus lacustris Albescens, Cyperus longus

Nížší druhy v. rostlin: Iris kaempferii, Iris versicolor, Phragmites Variegata, Acorus calamus, Typha laxmanii, Lytrium salicaria.. Leknínům se kvůli nízké hladině živin nedaří (nekvetou bohatě, listy mají malé).

V případě dosazení rostlin, vodní rostliny sázíme s očištěnými a opláchnutí kořeny přímo do štěrku v jezírku.

Prořídnutí zahuštěných skupin vodních rostlin musíme uskutečnit ohleduplně, abychom při vyjímání rostlin neuvolnily do vody rostlinný substrát bohatý na živiny, který je zapracován pod rostlinami a nevyvolaly tím tvorbu řas.

Jak postupovat při proředení vodních rostlin?

Nejprve bychom měli okolo vodní rostliny, kterou chceme přoředit odkrýt štěrk do hloubky cca 10 cm. Následně nůžkami odřízneme nepotřebnou část rostliny. Oddělenou rostlinu pomalu a opatrně vytáhneme ze štěrku. Po odstranění nepotřebných rostlinných částí, zbylé kořeny přihrneme zpět štěrkem, aby se neuvolnily z rostlinného substrátu živiny do vody.


Počet produktů v této kategorií: 101

 123 >>


Kvalitní plovoucí spirálová hadice (i ...
Kód produktu: 61380001

Cena s DPH: 110,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Kvalitní plovoucí spirálová hadice (i ...
Kód produktu: 6132000

Cena s DPH: 70,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Bazénový kartáč krátký - 26 cm slouží ...
Kód produktu: 603002

Cena s DPH: 119,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Ruční kartáč na čistení stěn bazénů.
Kód produktu: 603021

Cena s DPH: 81,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Šerpad slouží k čištění povrchu stěn ...
Kód produktu: 3110013

Cena s DPH: 94,00 Kč
Dostupnost: Skladem

DOČASNE NEDOSTUPNÉ - Čistící houba ...
Kód produktu: 603032

Cena s DPH: 122,00 Kč
Dostupnost: Objednáno

Síťka dnová je určena pro napojení na ...
Kód produktu: 604203

Cena s DPH: 378,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Síťka hladinová pro napojení na teleskopickou ...
Kód produktu: 604103

Cena s DPH: 172,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Bílý mikrokrystalický prášek pravidelné ...
Kód produktu: 452231

Cena s DPH: 507,00 Kč
Dostupnost: Do 5 dnů
Skladem

PVC spojka určená ke spojení bazénové ...
Kód produktu: 6141038

Cena s DPH: 77,00 Kč
Dostupnost: Skladem

2 dielna hliníková teleskopická tyč pro ...
Kód produktu: 170004

Cena s DPH: 1 212,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Příslušenství k plovoucím hadicím
Kód produktu: 6141039

Cena s DPH: 89,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Sací hlava se závažím, spodními a postranními ...
Kód produktu: 603500

Cena s DPH: 375,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Speciální kartáč na čištění rohů, ...
Kód produktu: 170133

Cena s DPH: 257,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Bazénový kartáč krátký - 26 cm slouží ...
Kód produktu: 603003

Cena s DPH: 294,00 Kč
Dostupnost: Objednáno

Síťka hladinová pro napojení na teleskopickou ...
Kód produktu: 1701343A

Cena s DPH: 351,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Bazénový kartáč dlouhý - 45 cm ...
Kód produktu: 78703

Cena s DPH: 176,00 Kč
Dostupnost: Skladem

2 dielna hliníková teleskopická tyč pro ...
Kód produktu: 170003

Cena s DPH: 972,00 Kč
Dostupnost: Do 5 dnů

Držák na šerpad s nástavcem pro teleskopickou ...
Kód produktu: 3110070

Cena s DPH: 189,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Příslušenství k vysavačům pro mechanické ...
Kód produktu: 6034011

Cena s DPH: 54,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Příslušenství k plovoucím hadicím
Kód produktu: 6141032

Cena s DPH: 62,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Držák na šerpad s praktickou uchopovací ...
Kód produktu: 3110014

Cena s DPH: 189,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Sůl pro změkčovače AQUADIAL.
Kód produktu: 9566100808

Cena s DPH: 375,00 Kč
Dostupnost: Expedice do 24 hod.

Spolu s plovoucí hadicí a kartáčem (vysavačem) ...
Kód produktu: 65311

Cena s DPH: 1 053,00 Kč
Dostupnost: Expedice do 24 hod.

Sací hlava Ocean Peraqua s bočními ...
Kód produktu: 170486

Cena s DPH: 1 274,00 Kč
Dostupnost: Skladem
Náš tip

Příslušenství pro plovoucí hadici. ( ...
Kód produktu: 698081

Cena s DPH: 1 175,00 Kč
Dostupnost: Expedice do 24 hod.

Je vhodný pro čištění různých rohů ...
Kód produktu: 603006

Cena s DPH: 146,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Spolu s plovoucí hadicí a kartáčem (vysavačem) ...
Kód produktu: 65411

Cena s DPH: 1 242,00 Kč
Dostupnost: Expedice do 24 hod.

Máte už doma bazénový vysavač a sháníte ...
Kód produktu: 603660

Cena s DPH: 1 212,00 Kč
Dostupnost: Není skladem

Díky svému tvaru sebere nečistoty z rohů ...
Kód produktu: 603603

Cena s DPH: 132,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Ocean Síťka dnová Eco De Luxe je určena ...
Kód produktu: 170341A

Cena s DPH: 615,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Příslušenství k filtracím.
Kód produktu: 613805

Cena s DPH: 95,00 Kč
Dostupnost: Expedice do 24 hod.

Díky svému trojúhelníkovému tvaru sebere ...
Kód produktu: 603601

Cena s DPH: 348,00 Kč
Dostupnost: Skladem
Doprava zdarma
Extra sleva

Poloautomatické vysavače jsou poháněny ...
Kód produktu: 607014

Cena s DPH: 14 200,00 Kč
Dostupnost: Expedice do 24 hod.

Příslušenství k plovoucím hadicím.
Kód produktu: 61131

Cena s DPH: 79,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Příslušenství k plovoucím hadicím.
Kód produktu: 61413238

Cena s DPH: 60,00 Kč
Dostupnost: Expedice do 24 hod.

36 dalších
 123 >>

Jarní údržba a spuštění jezírka
Co všechno je dobré zkontrolovat před samotným spuštěním jezírka?

Vodní kámen na fólii
Vodní kámen v jezírku - význam, prevence, odstranění.

Vodní kámen v jezírkové technologii
Vodní kámen v čerpadle či na UV lampě - Jak se ho zbavit?
 © Všechna práva vyhrazena - www.aquapondcz.cz
Tvorba eshopu

Nastavení souborů cookies
Pro fungování naší webové stránky používáme nezbytné cookies (essential cookies) umožňující realizovat základní funkcionality webové stránky. Tyto cookies můžete zakázat změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky. Rádi bychom také využívali dobrovolných cookies (non-essential), které nám pomohou zlepšit fungování naší webové stránky. Pro jejich povolení prosím odklikněte souhlas.
Ochrana osobních údajů  |  Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit Odmítnout
<Zpět
Podrobné nastavení cookies
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí stránky a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Svůj souhlas pro každou kategorii můžete kdykoli změnit.
<Nezbytné cookies
 
Technické soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky. Ty se využívají zejména k uchovávání Vašich produktů v košíku, zobrazování oblíbených výrobků, nastavení Vašich preferencí a nákupního procesu. Pro využívání technických cookies nepožadujeme Váš souhlas, ale zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo Vás upozorňoval na takové soubory. V takovém případě však nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu a počet návštěv naší webové stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro přizpůsobení zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly co nejzajímavější.
Povolit všechny Povolit zvolené Odmítnout
Uložit Odmítnout